• Κωδικός: CD.UB.BRK.KU

UBK-U

Βάση στήριξης ηλεκτρομαγνήτη σε γυάλινη πόρτα