• Κωδικός:
  • 868MHz: PA.MG.RAC.18
  • 433MHz: PA.MG.RAC.14

RAC1

Τηλεχειριστήριο με ενσωματωμένη κάρτα
  • Τηλεχειριστήριο με ενσωματωμένη κάρτα.
  • Αδιάβροχη κατασκευή με backlight φωτισμό.
  • Με την χρήση της ενσωματωμένης κάρτας είναι σαν να χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο.
  • Δυνατότητα ενεργοποίησης έως και 5 διαφορετικών ενεργειών για κάθε τηλεχειριστήριο.
  • Διατίθεται στα 433 MHz ή 868 MHz.
  • Τυπική εμβέλεια: 30m με τα κέντρα MG6161 και MG6130, 45m με τα MG5000 και MG5050 και 60m με το RTX3.