• Κωδικός: CD.PR.ECO.CD

PROMI 500

Πληκτρολόγιο

 

 

  • Ικανότητα χωρητικότητας 100 κωδικών χρηστών
  • Τρόπος λειτουργίας: Κωδικός
  • Μία είσοδος Request-to-Exit και διακόπτης Tamper
  • Τάση λειτουργίας 12VAC/DC
  • Μέγιστη κατανάλωση 80mA
  • Στεγανότητα: ΙΡ53
  • Διαστάσεις: 145x80x28mm