• Κωδικός: DH.FM.800.4K

PFM800-4K

Video Balun

Μετάδοση μόνο εικόνας

  • Μετάδοση σήματος Μόνο εικόνας
    Απόσταση μετάδοσης 720P: 400M (Max), 1080P: 250M (Max), 4MP/2K: 200M (Max)
  • Push Terminals