• Κωδικός: PH.NE.232.RS

NRS-232

Module επικοινωνίας ΝRS-232 για τους πίνακες πυρανίχνευσης ΝΕΟΝ
  • Module επικοινωνίας ΝRS-232
  • Το ΝRS-232 module παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης των κέντρων ΝΕΟΝ με πληκτρολόγιο επαναλήπτη ΝΕΟΝ KSDA
  • Το module παρέχει γαλβανική απομόνωση στις γειώσεις του πίνακα και του PC για την αποφυγή δημιουργίας προβλήματος γείωσης (earth fault).