• Κωδικός:
  • Αγγλικό Menu: PH.KP.NEO EN
  • Ελληνικό Menu: PH.KP.NEO.GR

NEON KSDA

Stand Alone Πληκτρολόγιο
  • Λειτουργικό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο – επαναλήπτης με μπλε LCD οθόνη 80 χαρακτήρων (4 x 20)
  • Ενδεικτικά LED κατάστασης τροφοδοσίας, ένδειξης κατάστασης συναγερμού και προβλήματος
  • 12 αλφαριθμητικά πλήκτρα για τον προγραμματισμό του συστήματος και των περιγραφών των ζωνών
  • 4 πλήκτρα πλοήγησης στο μενού του πληκτρολογίου
  • Πλήκτρο (info) για την παρουσίαση στην οθόνη των βασικών καταστάσεων του συστήματος
  • Συνδέεται οπουδήποτε στο Bus επικοινωνίας 4 αγωγών
  • Διαστάσεις: 11 x 15.5 x 2.5 cm
  • Βάρος: 400gr