• Κωδικός: PA.00.K37.86

K37

Ασύρματο πληκτρολόγιο 32 ζωνών LCD Icon
 • Ασύρματο πληκτρολόγιο 32 ζωνών LCD Icon για τα κέντρα SpectraSP (εκτός του SP4000) V3.00 (απαιτείται RTX3 V1.42), Magellan MG6250, MG5000/5050 V3.22
 • Τροφοδοτείται από δύο αλκαλικές μπαταρίες “ΑΑ”
 • Το τροφοδοτικό 6VPA6 είναι απαραίτητο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτική τροφοδοσία (δεν περιλαμβάνεται)
 • Παρέχει την δυνατότητα εμφάνισης της κατάστασης των ζωνών και του συστήματος σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό του συστήματος με την χρησιμοποίηση δύο αλκαλικών μπαταριών “ΑΑ”
 • Πέφτει σε κατάσταση ύπνωσης μετά από 20 δευτερόλεπτα, εφόσον δεν χρησιμοποιείται, προκειμένου να εξοικονομεί ενέργεια, παραμένει όμως συγχρονισμένο και ξυπνά αμέσως με την άφιξη κάποιας πληροφορίας από το κέντρο, σε πλήρη λειτουργικότητα
 • Προ-προγραμματισμένα μηνύματα για την εύκολη χρήση του συστήματος
 • Εμφάνιση της κατάστασης των 32 ζωνών σε δύο υποσυστήματα
 • Ενδείξεις Arm, Sleep, Stay και Disarmed για κάθε υποσύστημα
 • Εμφάνιση προβλημάτων, ζωνών σε απομόνωση (bypassed) και μνήμη συμβάντων συναγερμού
 • Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού του στην εγκατάσταση μέσω του 307 USB και του Babyware
 • Ρυθμιζόμενο backligth
 • Ενσωματωμένος πομποδέκτης στα 433MHz ή 868MHz
 • Ασύρματη τυπική εμβέλεια περίπου 40 m
 • Οκτώ πλήκτρα ανεξάρτητων λειτουργιών και τρεις εντολές πανικού.