• Κωδικός:
 • Αγγλικό Menu: PH.KP.FIS.EN
 • Ελληνικό Menu: PH.KP.FIS.GR

Fighter KSDA

Stand Alone Πληκτρολόγιο
 • Λειτουργικό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο – επαναλήπτης με μπλε LCD οθόνη 80 χαρακτήρων(4 x 20).
 • Προγραμματισμός μέσω μενού για εύκολη ρύθμιση του συστήματος (εγκαταστάτης και τελικός χρήστης).
 • Ενδεικτικά LED κατάστασης τροφοδοσίας, ένδειξης κατάστασης συναγερμού και προβλήματος.
 • Πλήκτρο, φωτιζόμενο κατά την ενεργοποίηση, για πρόσβαση στον χειρισμό – προγραμματισμό (access level).
 • Πλήκτρο, φωτιζόμενο κατά την ενεργοποίηση, διαδικασίας TEST ενδείξεων πληκτρολογίων.
 • Πλήκτρο, φωτιζόμενο κατά την ενεργοποίηση, για reset του συστήματος.
 • Πλήκτρο, φωτιζόμενο κατά την ενεργοποίηση, για εντολή σίγασης σειρήνων και buzzer.
 • 4 πλήκτρα επιλογής – φιλτράρισμα ενδείξεων των καταστάσεων του συστήματος (alarm fault bypass log )
 • 12 αλφαριθμητικά πλήκτρα για τον προγραμματισμό του συστήματος και των περιγραφών των ζωνών.
 • 4 πλήκτρα πλοήγησης στο μενού του πληκτρολογίου.
 • Πλήκτρο (info) για την παρουσίαση στην οθόνη των βασικών καταστάσεων του συστήματος.
 • Εντολή εκκένωσης χώρου με το πάτημα πλήκτρων 1+3.
 • Συνδέεται οπουδήποτε στο Bus επικοινωνίας 4 αγωγών.
 • Συμβατό με το σύστημα fighter
 • Διαστάσεις: 11 x 15.5 x 2.5 cm
 • Βάρος: 400gr