• Κωδικός: PO.VF.PAS.00

CR-VPASS-FX

Βιομετρικός αναγνώστης

Βιομετρικός αναγνώστης της εταιρείας Bioscrypt με δακτυλικό αποτύπωμα, είσοδος/έξοδος Wiegand. Έως 500 χρήστες.