• Κωδικός: CD.RS.TCP.IP

RSIP

Μετατροπέας TCP/IP σε RS-232

 

Aντικαθιστά τον CA-ETHR-A.

 

 

 • Μετατρέπει το TCP/IP πρωτόκολλο σε RS-232.
 • Απλός προγραμματισμός.
 • Υποστηρίζει στατική διεύθυνση IP.
 • Υποδοχή RJ-45 για σύνδεση στο LAN.
 • Αναλυτικές ενδείξεις καταστάσεων με LED.
 • Παρέχεται σειριακό καλώδιο RS-232.
 • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό επικοινωνίας για τον προγραμματισμό.
 • Υποστηρίζει πρωτόκολλα TCP/IP, HTTP, ICMP και ARP.
 • Συμβατότητα Ethernet: Version 2.0/IEEE 802.3.
 • 10 MBPS – Half Duplex 9600, 19200 και 38400 serial baud rates.
 • Serial Line format: 8 data bits, 1 Stop bit, No Parity.
 • Ελαχιστοποιεί το κόστος καλωδίωσης με την χρήση του υπάρχοντος δικτύου LAN.
 • Λύση σε πολύ ανταγωνιστική τιμή.
 • Αυτή η συσκευή επιτρέπει σειριακές συσκευές RS-232 όπως τον CT-V900-A να επικοινωνούν μέσα από το τοπικό δίκτυο.