• Κωδικός: PO.CA.482.P0

CA-A482-P

Μodule αναφοράς προορισμού ανελκυστήρα

 

 

  • Το module CAA482P έχει 16 εισόδους επιλογής ορόφων, μία γιά κάθε ένα ρελέ του controller ελέγχου ανελκυστήρα.
  • Με την παρουσίαση μιας έγκυρης κάρτας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνον ένα όροφο.
  • Από την στιγμή που επιλεγεί ο όροφος όλα τα άλλα πλήκτρα του ανελκυστήρα απενεργοποιούνται.
  • Ο / η χρήστης πρέπει να ξαναπεράσει την κάρτα προκειμένου να επιλέξει κάποιον άλλο όροφο.
  • Κάθε παρουσίαση κάρτας και επιλογή ορόφου καταγράφεται από το σύστημα.