• Κωδικός: AV.TR.12E.00

AV12E

Παθητικός μετατροπέας (UTP CAT5)
  • Παθητικός μετατροπέας για τη μεταφορά σήματος video μέσω συνεστραμμένου καλωδίου (UTP CAT5).
  • Απόσταση μεταφοράς 400~900m.
  • Της εταιρείας Avideo.