Νέα Μονάδα Παραγωγής

Νέα Μονάδα Παραγωγής

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του εργοστασίου της Paradox Hellas Α.Ε. στη θέση Βρύσες, Αυλίδος (βιομηχανική περιοχή Ριτσώνας, Βοιωτίας).