Συστήματα Πυρανίχνευσης

Fighter XT

Προηγμένο συμβατικό κέντρο πυρανίχνευσης & Κατάσβεσης τεχνολογίας Bus 8 ζωνών και 8 Relays
1 περιοχή Κατάσβεσης με 8 Ζώνες (Mode 2)

Fighter MPR

Προηγμένο συμβατικό κέντρο πυρανίχνευσης & Κατάσβεσης τεχνολογίας Bus 8 ζωνών και 8 Relays