Συστήματα Πυρανίχνευσης

SmartX 116 ΗΟ

Αναλογικός Διευθυνσιοδοτημένος Πίνακας Πυρανίχνευσης 16 Ζωνών Ενός Βρόγχου βασισμένος στο ESP Πρωτόκολλο της Hochiki

SmartX 132 ΗΟ

Αναλογικός Διευθυνσιοδοτημένος Πίνακας Πυρανίχνευσης 32 Ζωνών Ενός Βρόγχου βασισμένος στο ESP Πρωτόκολλο της Hochiki

SmartX 132 AP

Αναλογικός Διευθυνσιοδοτημένος Πίνακας Πυρανίχνευσης 32 Ζωνών Ενός Βρόγχου με Apollo Πρωτόκολλα

SmartX 116 AP

Αναλογικός Διευθυνσιοδοτημένος Πίνακας Πυρανίχνευσης 16 Ζωνών Ενός Βρόγχου με Apollo Πρωτόκολλα