Περιφερειακά CCTV

ARB1606

Alarm I/O
Διασύνδεση μέσω RS485 με τα καταγραφικά και δίνει 16 κανάλια εισόδων και 6 εξόδους DC12V