Μαγνητικές Επαφές

LE450

Μεγάλη μαγνητική επαφή για χρήση σε μεγάλες μεταλλικές πόρτες ή γκαραζόπορτες