Καριέρα

Το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρείας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις για την ανάπτυξη και την πρόοδό της.

Η PARADOX HELLAS S.A., μια εταιρεία με συνεχώς ανοδική πορεία στον τομέα των συστημάτων ασφαλείας – πυρασφάλειας επενδύει στο δυναμικό της και βασίζει πάνω του την προσπάθειά της να ορίζει τις εξελίξεις και να πρωτοπορεί στον τομέα της.

Εστιάζεται στην μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή καινοτόμων προϊόντων και λύσεων στο τομέα των συστημάτων ασφαλείας, πυρασφάλειας και συσκευών επικοινωνίας (GSM backup συστήματα, TCP/IP modules κτλ).

Αναζητούνται μηχανικοί για το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας μας με τα παρακάτω προσόντα:

– Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.
– Εμπειρία στην ανάπτυξη Embedded εφαρμογών (πλατφόρμες ARM / Renesas)
– Άριστη χρήση γλώσσας προγραμματισμού “C”
– Ικανότητα/εμπειρία ανάπτυξης πιστοποιήσιμων προιόντων (CE,EN/CPR,UL)
– Γνώσεις αναλογικών – ψηφιακών ηλεκτρονικών, ανάγνωση ηλεκτρονικού σχεδίου
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Επιπλέον προτιμητέα:
– Ανάπτυξη εφαρμογών για MS Windows σε VB6 και .NET
– Ικανότητα σύνταξης τεχνικών κειμένων στα Ελληνικά / Αγγλικά
– Εμπειρία (ανάπτυξη εφαρμογών) με προτόκολλα επικοινωνίας IP.

Επίσης :
– Ικανότητα αρμονικής συνεργασίας σε ομάδες ανάπτυξης
– Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Παρέχονται:
– Ικανοποιητικές αποδοχές
– Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικού:
e-mail: rnd@paradox.gr, accounting@paradox.gr
Fax: 210 28 55 020

  • Accepted file types: pdf, doc, docx, txt.