Πωλήσεις

Το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας πέραν του βασικού του σκοπού προώθησης των προϊόντων και αύξησης των πωλήσεων, έχει οργανωθεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η υποστήριξη – οργάνωση προσφορών και λύσεων για μεγάλα έργα στα οποία εμπλέκονται οι πελάτες μας και που αφορούν:

Συστήματα Ασφαλείας, Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης, Συστήματα Πυρανίχνευσης, Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης (Access control).

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω κρίθηκε απαραίτητο, ο υπεύθυνος του τμήματος πωλήσεων να έχει γνώσεις marketing & management και μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών και συστημάτων.

Όλες τις ανωτέρω απαιτήσεις ήρθαν να καλύψουν οι κ. Δημήτρης Τσεβάς (Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και με Συμπληρωματικό Μεταπτυχιακό στο Project Management Πανεπιστημίου Αθηνών) και κ. Αντώνης Γιαννόπουλος Πτυχιούχος Ηλεκτρονικών-Τηλεπικοινωνιών.

Το τμήμα πωλήσεων έχει δημιουργήσει μία τεράστια Τράπεζα πληροφοριών, κυρίως στον τομέα των Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης και πέραν των όσων περιλαμβάνονται στον κατάλογο της εταιρείας μας ή στην ιστοσελίδα, μέσω της οποίας μπορεί να δώσει λύσεις και στις πιο ακραίες απαιτήσεις προδιαγραφών σε μεγάλα ή μεσαία έργα.

Δημήτρης Τσεβάς
6949 19 88 92
210 28 55000 extension 216
210 28 55020
sales@paradox.gr
Αντώνης Γιαννόπουλος
6936 89 83 73
210 28 55 000 extension 212
210 28 55020
sales2@paradox.gr
Αθανάσιος Κίκκης
6983 92 00 49
210 28 55 000 extension 232
210 28 55 000
t.kikkis@paradox.gr
Ευαγγελία Παπαβασίλη
6980 43 90 32
210 28 55 000 extension 219
210 28 55 020
e.papavasili@paradox.gr