• Κωδικός Παραγγελίας: PO.CS.PAK.WS

CS-WSPAK-S

Workstation Pak λογισμικό
  • Προορίζεται για δικτυακή υποστήριξη του Centaur από δεύτερο Η/Υ.
  • Περιλαμβάνει όλα τα modules (εκτός server).