• Κωδικός Παραγγελίας: PO.CS.C50.AP

CS-AC50-P

Λογισμικό Centaur – Professional Edition
  • Υποστηρίζει εγκαταστάσεις με 128 ControlΙer με δυνατότητα επέκτασης σε 512 καρταναγνώστες, μέσω του module επέκτασης και 8192 κάρτες.
  • Απ’ ευθείας σύνδεση με RS-232, RS-485 και TCP/IP.
  • Περιλαμβάνει τα κάτωθι modules. Pro-report, Tracker, FrontCard και Front- View.
  • Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 7,  XP, 2003.