• Κωδικός Παραγγελίας: PO.CS.C50.AE

CS-AC50-E

Λογισμικό Centaur – Enterprise Edition
  • Υποστηρίζει εγκαταστάσεις με 512 ControlΙer με δυνατότητα επέκτασης σε 2048 καρταναγνώστες, μέσω του module επέκτασης και 16384 κάρτες.
  • Απ’ ευθείας σύνδεση με RS-232, RS-485 και TCP/IP.
  • Περιλαμβάνει τα κάτωθι modules. Pro-report, Tracker, FrontCard και Front- View.
  • Λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 7,  XP, 2003.