Περιφερειακά

PS17

1,7 Α Switching τροφοδοτικό με πλήρη επίβλεψη τροφοδοσίας AC, κατάσταση μπαταρίας και βοηθητικής εξόδου.