Τεχνική Υποστήριξη

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, ίσως το βασικότερο τμήμα της εταιρείας μας, διευθύνεται από τον κ. Σωτηρόπουλο Τάσο (Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός ΤΕΙ Πειραιά) και είναι ικανός να παρέχει οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη ή εκπαίδευση σε όλη την γκάμα προϊόντων μας.

Αποτελείται από τρεις εμπειρότατους τεχνικούς ειδικευμένους ο κάθε ένας σε έναν συγκεκριμένο τομέα, ικανούς να αντιμετωπίσουν όλες τις περιπτώσεις βλαβών σε ελάχιστο χρόνο αλλά και να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση που αφορά την σωστή χρήση, εγκατάσταση και προγραμματισμό όλων των συστημάτων που η εταιρεία μας εισάγει, κατασκευάζει και εμπορεύεται.

Οι τεχνικοί του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι εντεταλμένοι για την εκπαίδευση των πελατών μας, μέσα από την διοργάνωση σεμιναρίων σε προσωπικό επίπεδο ή σε επίπεδο εταιρείας(ών).

Ο προγραμματισμός – διοργάνωση των σεμιναρίων γίνεται μετά από επικοινωνία με τον προϊστάμενο του τμήματος τεχνικής υποστήριξης και διεξάγονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.

Τμήμα υποστήριξης μεγάλων έργων

Συστημάτων ασφαλείας
CCTV
Πυρανίχνευση
Ελέγχου πρόσβασης

Σωτηρόπουλος Τάσος
210 2855000 extension 210
support@paradox.gr
Τμήμα υποστήριξης μικρών έργων

Συστημάτων ασφαλείας
CCTV
Πυρανίχνευση

Καραγιάννης Ηρακλής
210 2855000 extension 209
support@paradox.gr
Τμήμα επισκευών και υποστήριξης

Συστημάτων ασφαλείας
CCTV
Πυρανίχνευση

Μαντάκης Δημήτρης
210 2855000 extension 208
support@paradox.gr